Fundraisingstrategi

Fundraising

Det kan være ganske tids- og ressourcekrævende at afdække området for fondssøgning og ikke mindst at udfærdige ansøgninger til fondene.

Vi har gennem en årrække varetaget området omkring internationale projektsamarbejder, men har gennem årene fået mange henvendelser omhandlende vejledning og rådgivning i forhold til den mere traditionelle form for fondsansøgning.

Derfor tilbyder vi nu også vores interessenter at varetage denne opgave. Da det er en ressourcekrævende opgave, er det en opgave som vi opkræver honorar for. Der vil alt efter opgavens omfang være tale om et basishonorar for det opsøgende og indledende arbejde og et succesfee honorar, når ansøgningen går i gennem og godkendes.

Ad hensyn til arbejdets omfang har vi måtte sætte en bagatelgrænse på 500.000 kr. på de projekter der ønskes fondsmidler til. 

Projekter og projektidéer kan oftest inddeles i underprojekter hvoraf nogle egner sig til traditionel fondsstøtte, andre vil egne sig til at søge eksempelvis de nationale erhvervsfremmemidler, mens andre igen vil kunne drage fordel ag at søge internationale programmer.

I Greenland Business kan vi give dig en gratis 360 graders vurdering af dit projekt omkring støtte muligheder, men man kan også hyre os til at afsøge fondsmarkedet og til at udarbejde ansøgninger.

PROJEKTER
Læs mere
VENTURE
Læs mere
INNOVATION
Læs mere
HOLDING
Læs mere
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;