Nordisk Atlantsamarbejde

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) er en mellemstatslig organisation under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram.

NORA-regionen består af Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge (de ni norske kystfylker fra Finnmark i nord til Rogaland i syd). NORA-landene er knyttet sammen af deres geografiske beliggenhed, fælles karakteristika, fælles udfordringer og historiske, institutionelle og kulturelle bånd.

NORA skal bidrage til at styrke samarbejdet i regionen for at gøre Nordatlanten til en kraftfuld nordisk region, kendetegnet ved en stærk, bæredygtig økonomisk udvikling. Det sker bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem erhvervsvirksomheder og forsknings- og udviklingsorganisationer på tværs af landegrænserne.

NORA finansieres af Nordisk Ministerråd suppleret med et nationalt bidrag fra samarbejdets fire deltagerlande. NORAs komité, som består af tolv medlemmer, tre fra hvert land i NORA-regionen, fastlægger den overordnede linje i NORAs strategiprogram.

NORAs hovedsekretariat er beliggende i Tórshavn på Færøerne. I de øvrige lande bemander fire kontaktpersoner sekretariaterne i Grønland, Island, Vestnorge og Nordnorge.

PROJEKTER
Læs mere
VENTURE
Læs mere
INNOVATION
Læs mere
HOLDING
Læs mere
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;